Stručna praksa

Za stjecanje svjedodžbe o završenom studiju na Visokom učilištu potrebno je da student, osim položenih ispita i izvršenih drugih obveza, prijavi kolegij “Izrada završnog projekta”, odradi stručnu praksu (ili mu ista bude priznata), uspješno izradi završni rad, položi završni praktični ispit te obrani završni rad u skladu s odredbama Statuta Visokog učilišta, Pravilnika o studiju, Pravilnika o stručnoj praksi i Pravilnika o završnom radu.

Studenti sa relevantnim radnom iskustvom nisu obvezni pohađati stručnu praksu nego im je dana mogućnost priznavanja radnog iskustva sukladno Pravilniku o stručnoj praksi. Ovo priznavanje ne odvija se automatski, nego se valorizira relevantnost prethodnog radnog iskustva za izabranu temu završnog rada.

Studenti koji pohađaju stručnu praksu u dogovoru s mentorom završnog rada i voditeljem Centra karijera dogovaraju Program stručne prakse.
Visoko učilište omogućava studentima da stručnu praksu odrade u Republici Hrvatskoj, ali i u inozemstvu.

Stručna praksa u Hrvatskoj

U Republici Hrvatskoj stručnu praksu moguće je odraditi u jednoj od navedenih tvrtki s kojima Visoko učilište ima potpisan sporazum o obavljanju studentske stručne prakse, ili u tvrtki koji student sam predloži, a Visoko učilište sa njom formalizira suradnju. Trenutno imamo potpisane ugovore o stručnoj praksi sa ustanovama:STRUČNA PRAKSA U INOZEMSTVU

Stručna praksa u inozemstvu dostupna je uz financijsku potporu kroz program međunarodne mobilnosti Erasmus. U nastavku su ponude stručne prakse u inozemstvu na koje je moguće prijaviti se:

Ako ste zainteresirani, javite se svom Erasmus koordinatoru na adresu josipa.relota@racunarstvo.hr ili na broj 01/2222-149