Tko se može upisati

Pravo upisa: imaju svi kandidati koji su završili srednju školu u Hrvatskoj. Kandidati koji su srednju školu završili izvan Hrvatske donose Rješenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije. Detaljniji prikaz uvjeta upisa prikazan je u nastavku, ovisno o načinu upisa:

UPIS PRIZNAVANJEM REZULTATA ISPITA DRŽAVNE MATURE

Ovaj način upisa mogu izabrati budući studenti koji su:

  • završili četverogodišnju srednju školu ili gimnaziju u ovoj školskoj godini
  • maturirali prethodnih godina, a ove godine su odlučili pristupiti polaganju ispita državne mature

Studenti se upisuju u skladu s propisanim rokovima i procedurama državne mature, a prijavljuju se na studij kroz mrežnu stranicu Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (www.postani-student.hr).

UPIS PUTEM PRIJEMNOG ISPITA

Ovaj način upisa mogu izabrati budući studenti koji su:

  • završili srednju strukovnu školu u ovoj školskoj godini
  • maturirali prethodnih godina, a ove godine su odlučili pristupiti polaganju prijemnog ispita
  • srednje obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske
  • imaju više od 24 godine starosti

UPIS ZA PRIJELAZNIKE S DRUGIH SRODNIH STUDIJA

Ovaj način upisa mogu izabrati budući studenti koji su završili najmanje četverogodišnju srednju školu i koji su:

  • upisani na drugi studij
  • ispisani s drugog studija
  • diplomirali na drugom studiju

Prijelaz studenata s drugih stručnih ili sveučilišnih studija je omogućen u skladu sa Zakonom i Statutom i u skladu s ECTS bodovima koje su ostvarili. Studenti prijelaznici oslobođeni su prijemnog ispita i za potrebe prijave ispunjavaju samo prijavni obrazac na stranici Visokog učilišta, te plaćaju troškove razredbenog postupka. Upis studenata prijelaznika moguć je neovisno o datumima prijemnih ispita i upisnih rokova do 7 dana prije početka školske godine ili do ispunjenja upisnih kvota.