Nastavni plan

Prva godina, Semestar 1

Predmeti Sati ECTS Pd* Vj**
Engleski jezik za IT 45 4 2 1
Matematika I 75 7 3 2
Računalna podrška uredskom poslovanju 60 4 2 2
Programiranje 75 6 2 3
Uvod u računalne mreže 60 4 2 2
Osnove digitalne elektronike 60 5 3 1
Kineziološka kultura 1*** 30

Prva godina, Semestar 2

Predmeti Sati ECTS Pd* Vj**
Osnove poslovne ekonomije 45 4 2 1
Uvod u baze podataka 60 5 2 2
Matematika II 60 5 2 2
Operacijski sustavi 60 6 2 2
Građa računala 60 5 2 2
Računalne mreže II 60 5 2 2
Kineziološka kultura 2*** 30

Druga godina, Semestar 3

Predmeti Sati ECTS Pd* Vj**
Vjerojatnost i statistika 60 5 2 2
Osnove poslovnog komuniciranja 60 5 2 2
Upravljanje informacijskim sustavima 45 4 2 1
Administracija operacijskih sustava 60 6 2 2
Računalne mreže – praktikum 75 6 2 3
Izborni III_1 45 4 2 1

Druga godina, Semestar 4

Predmeti Sati ECTS Pd* Vj**
Metodologija vođenja projekata 45 4 2 1
Sigurnost informacijskih sustava 60 5 2 2
Sigurnost računalnih mreža 60 5 2 2
Operacijski sustavi – mrežna infrastruktura i servisi 60 5 2 2
Otvoreni operacijski sustavi 75 7 2 3
Izborni IV_1 45 4 2 1

Treća godina, Semestar 5

Predmeti Sati ECTS Pd* Vj**
Planiranje i revizija informacijskih sustava 45 6 2 1
Planiranje mrežne infrastrukture 75 6 2 3
Bežične računalne mreže 60 6 2 2
Kolaboracijski sustavi 45 4 1 2
Izborni V_1 45 4 2 1
Izborni V_2 45 4 2 1

Treća godina, Semestar 6

Predmeti Sati ECTS Pd* Vj**
Organizacija i management 45 4 2 1
Poslovni informacijski sustavi 45 4 2 1
Izborni VI_1 45 4 2 1
Izborni VI_2 45 4 2 1
Izrada završnog projekta/praksa 150 14 1 9

IZBORNI PREDMETI dostupni u ak.god. 2017./2018.

Predmeti Sati nastave tjedno Sati ECTS Sem.
Pd* Vj**
Administriranje baze podataka 1 2 45 4 3
Projektni razvoj aplikacija 2 1 45 4 4
Uvođenje IS u rad 2 1 45 4 4
Sigurnost elektroničkog poslovanja 2 1 45 4 5
Upravljanje projektnim rizicima 2 1 45 4 5
Napredno administriranje otvorenih operacijskih sustava 1 2 45 4 5
Izrada aplikacija za mobilne uređaje 1 2 45 4 6
Kriptografija 2 1 45 4 6
Java web programiranje 2 1 45 4 6
LDAP sustavi 2 1 45 4 6
Distribuirane aplikacije i komponentno programiranje 2 1 45 4 6
Virtualizacija IT infrastrukture 2 2 60 4 6

* ukupan broj sati predavanja tjedno
** ukupan broj sati vježbi tjedno

*** Nastava i izvannastavne aktivnosti studenata iz Kineziološke kulture 1 i 2 izvode se izvan satnice ukupnih tjednih obveza studenata u nastavi i za to se ne dodjeljuju ECTS bodovi te su obvezne za sve redovne studente na prvoj godini preddiplomskih studija, a fakultativne za sve izvanredne studente i redovne studente u ostalim godinama studija.