Katalog znanja

Katalog znanja studenta napravljen je prema preporukama s europske SOCRATES mreže tako da zadovolji kriterije relevantnih akreditacijskih agencija (npr. ABET i ASIIN) za tehničke studije.

Pregled je dan s podjelom na grupe znanja i vještina (osobna, opća i stručna), profiliranjem polaznika po smjerovima te dodatnim znanjima i vještinama koje se mogu steći izbornim predmetima na studiju.

OSOBNA znanja i vještine:

 1. Predstavljanje informacija, ideja, problema i rješenja korisnicima i stručnim suradnicima.
 2. Prilagodljivost novim tehnologijama i tehnikama kao dio procesa cjeloživotnog učenja.
 3. Rad u timu i projektnoj grupi.
 4. Rad u dinamičnom projektnom okruženju.

OPĆA znanja i vještine:

 1. Služiti se engleskim jezikom u literaturi i svakodnevnoj stručnoj komunikaciji.
 2. Sposobnost primjene znanja matematike na inženjerske probleme.
 3. Korištenje tehnika, vještina i modernih inženjerskih alata neophodnih za praksu.
 4. Korištenje uobičajenih programskih alata za izradu dokumenata, tablica, prezentacija i računanje.
 5. Znanje o funkcioniranju poduzeća u tržišnoj ekonomiji te poznavanje osnova organizacije i upravljanja.
 6. Detaljno poznavanje metodologije vođenja projekta u IT-u.
 7. Poznavanje osnova programiranja i skriptiranja korištenog u sistemskom inženjerstvu.

STRUČNA znanja i vještine:

 1. Poznavanje digitalne elektronike i građe računala.
 2. Poznavanje funkcioniranja i arhitekture operacijskih sustava.
 3. Razumijevanje rada te poznavanje izrade, instalacije, održavanje i zaštite baza podataka.
 4. Poznavanje sastavnih dijelova mreža i mrežnih protokola.
 5. Projektiranje, implementacija, održavanje i primjena serverskih i klijentskih operacijskih sustava na MS Windows te Linux / Unix platformi u složenom višekorisničkom okruženju.
 6. Projektiranje, implementacija, održavanje i primjena sigurnosnih mjera zaštite podataka i kontrole pristupa podacima u IT sustavima te poznavanje pripadajućih standarda i zakonske regulative.
 7. Znanja planiranja, izgradnje i upravljanja IT sustavima u skladu sa modernom metodologijom i protokolima (MSF, ITIL, COBIT…).
 8. Poznavanje rada i zahtjeva implementacije poslovnih informacijskih sustava (ERP, CMS, CRM…) i sustava potpore poslovnom odlučivanju.
 9. Poznavanje komunikacijskih sustava i rješenja u modernom poslovanju (mail serveri, IP telefonija, kolaboracijski sustavi…).
 10. Poznavanje osnovne problematike revizije IT sustava.