Industrijski certifikati

Budući da katalog znanja koja se provjeravaju na ispitima u sebi uključuje i zahtjeve koje postavlja ECDL kao i drugi navedeni industrijski certifikati, studenti Visoke škole za primijenjeno računarstvo moći će tijekom studija predmetne ispite polagati u za to ovlaštenom ispitnom centru. Budući da Algebra ima status ispitnog centra za ECDL, Novell, VUE i Prometric studentima će biti omogućeno stjecanje certifikata unutar matične ustanove.

Certifikati koji su dostupni studentima unutar nastavnog programa:

  1. ECDL Standard
  2. Microsoft Certified Solutions Associate – MCSA
  3. Red Hat Certified System Administrator – RHCSA
  4. Cisco Certified Network Administrator – CCNA
  5. IT SMF – ITIL Foundation

NAPOMENE:

  1. Znanje potrebno za certifikaciju za sve navedene certifikate dostupno je kroz nastavni program studija dok je kod onih uz čiji naziv stoji opaska (dodatno) potreban i značajniji dodatni samostalni rad.
  2. U cijenu studija su uključeni certifikacijski ispiti navedeni unutar natječaja za upis.
  3. Pojedini certifikati su dostupni isključivo u slučaju izbora odgovarajućih izbornih predmeta.

Ovdje saznajte sve o uvjetima pristupanja industrijskim certifikatima.


IT SMF – ITIL Foundation
Microsoft Certified Solutions Associate – MCSA
ECDL Standard