Trajanje studija

Nastava se izvodi u trajanju od šest semestara ili tri godine pri čemu je šesti semestar posvećen uglavnom užem stručnom usmjeravanju studenata i izradi završnog rada. Trajanje nastavnog semestra je 15 radnih tjedana. Prvi semestar i gotovo čitav drugi semestra zajednički su za sva tri smjera/studija unutar preddiplomskih studija u području računarstva, dok zajedničkih kolegija ima i na svim ostalim semestrima, ali u manjem broju nego u prvoj studijskoj godini. Nastava koja se izvodi je rasporedom prilagođena potrebama studenata, respektirajući posebno one koji studiraju uz rad.

Stručna praksa koja može biti podloga za izradu završnog rada izvodi se kod renomiranih poslodavaca u republici Hrvatskoj ili u EU, posredstvom financiranja iz Erasmus programa.