Poslovi za koje je student osposobljen

Poslovi

Popis poslova za koje je student osposobljen definiran je kroz analizu potreba poslodavaca za zanimanjima (oglašenim radnim mjestima) u ovom području. Pri tome je posebno uzeto u obzir koja radna mjesta poslodavci traže na pojedinoj razini stručne spreme. Dodatno, kako je studij strukturiran kroz razmjerno veliki broj izbornih kolegija koji su vezani uz pojedino usmjerenje, pojedina znanja pa time i radna mjesta biti će dostupna sukladno izbornim kolegijima koje je student pohađao i položio. Poslovi za koje će student biti osposobljen su:

  • izrada složenih računalnih aplikacija za desktop i web korištenjem objektno orijentirane tehnologije,
  • izrada računalnih aplikacija za mobilne uređaje i izrada distribuiranih aplikacija,
  • projektiranje, izrada i programiranje računalnih baza podataka,
  • upravljanje informacijskim sustavom i planiranje njegova razvoja,
  • vođenje projekta ili sudjelovanje u projektima razvoja aplikacija uz potpuno poznavanje metodologije,
  • razumijevanje tržišnog poslovanja, upravljanja i poslovne organizacije na razini odjela ili male tvrtke,
  • izrada poslovnih informacijskih sustava i sustava podrške poslovnom odlučivanju uz razumijevanje funkcionalnih zahtjeva,
  • osnovna revizija informacijskih sustava sa aplikativnog aspekta,
  • podrška korisnicima prilikom implementacije i korištenja IT aplikacija.