O smjeru

Stručnjaci sa znanjima u području programskog inženjerstva već su desetak godina najtraženija skupina među svim IT profesionalcima koji se zapošljavaju u Republici Hrvatskoj te čine oko 50% ukupnog zapošljavanja u IT sektoru. Njihove karijere usko su povezane sa aktualnim tehnologijama koje se dinamično razvijaju, a prednost kod njihovog zapošljavanja daje posjedovanje industrijskih certifikata koji osim profesionalne prepoznatljivosti osiguravaju i bolje financijske uvjete rada te pojednostavljen pristup europskim i svjetskim poslodavcima. Studij programskog inženjerstva pripremljen je upravo respektirajući navedene specifičnosti te danas dominantne tehnologije (.NET i JAVA), kako bi inženjerima računarstva osigurao prednost u razvoju karijere u odnosu na diplomante drugih sličnih (stručnih) studija. Upravo zbog toga smjer Programsko inženjerstvo osigurava izobrazbu u programiranju, izradi i održavanju složenih aplikacija i informacijskih sustava. Dodatno usmjeravanje moguće je putem izbornih kolegija, seminarskog i završnog rada. Studij osigurava zapošljivost na radnim mjestima sistemskih i mrežnih administratora.

Studij traje ukupno 3 godine odnosno 6 semestara. Svaka godina studija (dva semestra) vrednuje se 60 ECTS bodova. Na završnom, šestom semestru se izrada završnog rada/projekta koji se izvodi u okviru stručne prakse boduje sa 14 ECTS bodova. Ukupan broj ECTS – bodova potrebnih za dovršetak studija i stjecanje prava na izdavanje diplome je 180 bodova.

Studij se odvija po godinama. Nužan uvjet za upis godine jest završena prethodna godina tj. položeni ispiti iz prethodne godine u minimalnom broju ECTS bodova propisanom pravilnikom o studijima (nije nužno položiti sve ispite). Godina studija upisuje se sa zimskim semestrom, a upis u ljetni semestar iste godine izvodi se automatski. Obveze studenta za svaki pojedini kolegij određuje nositelj kolegija te ih objavljuje prije početka nastave unutar sustava digitalne referade.