Kolegiji

 • Administriranje baza podataka
 • Distribuirane aplikacije i komponentno programiranje
 • Engleski jezik za IT
 • Građa računala
 • Interoperabilnost informacijskih sustava
 • Izrada aplikacija za mobilne uređaje
 • Izrada završnog projekta/Praksa
 • Java web programiranje
 • Kineziološka kultura 1
 • Kineziološka kultura 2
 • Kriptografija
 • LDAP sustavi
 • Matematika I
 • Matematika II
 • Metodologija vođenja projekata
 • Objektno orijentirano programiranje
 • Objektno orijentirano programiranje – praktikum u .NET okolini
 • Oblikovanje baza podataka
 • Operacijski sustavi
 • Organizacija i management
 • Osnove digitalne elektronike
 • Osnove poslovne ekonomije
 • Osnove poslovnog komuniciranja
 • Planiranje i revizija informacijskih sustava
 • Poslovni informacijski sustavi
 • Pristup podacima iz programskog koda
 • Programiranje
 • Programiranje u Javi I
 • Programiranje u Javi II
 • Programsko inženjerstvo
 • Projektni razvoj aplikacija
 • Računalna podrška uredskom poslovanju
 • Razvoj web aplikacija
 • Sigurnost informacijskih sustava
 • Standardi u primjeni internetske tehnologije
 • Strukture podataka i algoritmi
 • Sustavi potpore odlučivanju
 • Upravljanje informacijskim sustavima
 • Upravljanje projektnim rizicima
 • Uvod u baze podataka
 • Uvod u računalne mreže
 • Uvođenje informacijskih sustava u rad
 • Virtualizacija IT infrastrukture
 • Vjerojatnost i statistika