Katalog znanja

Katalog znanja studenta napravljen je prema preporukama sa europske SOCRATES mreže tako da zadovolji kriterije relevantnih akreditacijskih agencija (npr. ABET i ASIIN) za tehničke studije.
Pregled je dan s podjelom na grupe znanja i vještina (osobna, opća i stručna), profiliranjem polaznika po smjerovima te dodatnim znanjima i vještinama koje se mogu steći izbornim predmetima na studiju.

OSOBNA znanja i vještine:

 1. Predstavljanje informacija, ideja, problema i rješenja korisnicima i stručnim suradnicima.
 2. Prilagodljivost novim tehnologijama i tehnikama kao dio procesa cjeloživotnog učenja.
 3. Rad u timu i projektnoj grupi.
 4. Rad u dinamičnom projektnom okruženju.

OPĆA znanja i vještine:

 1. Služiti se engleskim jezikom u literaturi i svakodnevnoj stručnoj komunikaciji.
 2. Sposobnost primjene znanja matematike na inženjerske probleme.
 3. Korištenje tehnika, vještina i modernih inženjerskih alata neophodnih za praksu.
 4. Korištenje uobičajenih programskih alata za izradu dokumenata, tablica, prezentacija i računanje.
 5. Znanje o funkcioniranju poduzeća u tržišnoj ekonomiji te poznavanje osnova organizacije i upravljanja.
 6. Detaljno poznavanje metodologije vođenja projekta u struci.
 7. Poznavanje osnova računalnih mreža i arhitekture računala.

STRUČNA znanja i vještine:

 1. Programiranje i izrada složenih aplikativnih rješenja u objektno orijentiranim programskim jezicima. Poznavanje distribuiranih aplikacija i komponentnog programiranja.
 2. Sudjelovanje u timskom razvoju velikih i složenih poslovnih aplikacija.
 3. Osnovno poznavanje zaštite programskih podataka.
 4. Upotreba standardnih algoritama, struktura podataka i uzoraka u programiranju.
 5. Poznavanje načina rada te poznavanje izrade, programiranja i zaštite složenih baza podataka na Microsoft i Oracle tehnologiji.
 6. Znanja planiranja, izgradnje i upravljanja IT sustavima u skladu sa modernom metodologijom i protokolima (COBIT, MOF, ITIL…).
 7. Poznavanje načina rada, strukture i primijenjenih inženjerskih rješenja u modernim poslovnim informacijskim sustava i sustavima potpore poslovnom odlučivanju.
 8. Poznavanje osnova računalnih mreža i arhitekture računala. 9. Poznavanje osnovne problematike revizije IT sustava.