Tko se može upisati

Svim studentima prediplomskog stručnog studija Programskog inženjerstva na Visokom učilištu Algebra, moguć je direktan upis na specijalistički diplomski stručni studij Programskog inženjerstva, smjer Razvoj računalnih igara, uz povoljnije financijske uvjete.

Studentima Visokog učilišta Algebra, s drugih studija ili/i smjerova, omogućen je upis uz pripremni program uz povoljnije financijske uvjete.

Za pristupnike upis na specijalistički diplomski stručni studij omogućen je svima koji su prethodno završili:

  1. A) stručni studij u području tehničkih znanosti, polju računarstva ili području društvenih znanosti, polju informatike i stekli 180 ECTS bodova.
  2. B) preddiplomski sveučilišni studij u području tehničkih znanosti, polju računarstva ili području društvenih znanosti, polju informatike i stekli 180 ECTS bodova.

Upis na studij moguć je i pristupnicima koji su već završili:

  1. C) specijalistički diplomski stručni studij u području tehničkih znanosti, prirodnih ili društvenih znanosti i stekli 300 ECTS bodova.
  2. D) diplomski sveučilišni studij u području tehničkih, prirodnih ili društvenih znanosti i stekli 300 ECTS bodova.

Upis na studij uvjetno je moguć i pristupnicima koji su već završili;

  1. E) stručni studij u području tehničkih znanosti, prirodnih ili društvenih znanosti i stekli 180 ECTS bodova.
  2. F) preddiplomski sveučilišni studij u području tehničkih, prirodnih ili društvenih znanosti i stekli 180 ECTS bodova.

Kod ovakvih pristupnika biti će utvrđena razlika u smislu pripremnog programa kojeg je potrebno dodatno upisati. Unutar pripremnog programa su definirana područja znanja i vještina koje je nužno pohađati i potvrditi znanje na ispitima. Pristupnici koji će imati obvezu pohađanja i polaganja ispita pripremnog programa, u pravilu to mogu realizirati s početkom zimskog semestra, prije upisa na studij.

Znanja koja se stječu na pripremnom programu za specijalistički diplomski stručni studij Sistemskog inženjerstva, Sistemski smjer su:

  • CCNA akademija
  • Administracija klijentskog operacijskog sustava MS Windows
  • Administriranje MS Windows servera i mrežne infrastrukture
  • Sigurnost informacijskih sustava i virtualizacija

Cijena pripremnog programa nije povezana s cijenom studiranja niti istu umanjuje.

Prelazak već upisanih studenta s drugih specijalističkih diplomskih stručnih ili diplomskih sveučilišnih studija biti će omogućen u skladu sa Zakonom i Statutom Visoke škole, a u skladu sa ECTS bodovanjem, pri čemu će se odrediti razlikovni kolegiji koje student mora dodatno položiti.

Za sve pristupnike koji nisu prethodno završili studij u području tehničkih znanosti, polju računarstva, Visoko učilište Algebra zadržava pravo provedbe prijemnog ispita kojim će se utvrditi razina predznanja potrebna za uspješno studiranje.