Poslovi za koje je student osposobljen

Popis poslova za koje je student osposobljen definiran je kroz analizu potreba poslodavaca za zanimanjima (oglašenim radnim mjestima) u ovom području. Pri tome je posebno uzeto u obzir koja radna mjesta poslodavci traže na pojedinoj razini stručne spreme. Dodatno, kako je studij strukturiran kroz razmjerno veliki broj izbornih kolegija koji su vezani uz pojedino usmjerenje, pojedina znanja pa time i radna mjesta biti će dostupna sukladno izbornim kolegijima koje je student pohađao i položio.

A) Radna mjesta

Radna mjesta za koja je osposobljen student koji završi specijalistički diplomski stručni studij primijenjenog računarstva spadaju u nekoliko generalnih skupina, budući da studij nizom svojih izbornih predmeta omogućuje profiliranje studenata u određena područja struke (usmjerenja). Skupine i radna mjesta relevantne za programsko usmjerenje su:

1. Softverski inženjeri

 1. IT inženjer, specijalist za računalne mreže
 2. IT inženjer, sistemski administrator
 3. IT inženjer, specijalist za sigurnost informacijskih sustava
 4. Voditelj sistemske podrške
 5. Voditelj ureda za upravljanje sigurnosnim incidentima

2. Ostali IT stručnjaci

 1. Voditelj IT projekata
 2. IT inženjer za implementaciju sustava e-poslovanja
 3. IT inženjer, specijalist za prodaju poslovnih rješenja
 4. IT inženjer za implementaciju sustava potpore poslovnom odlučivanju

Svi diplomanti ovog studija imati će dobru bazu u području e-poslovanja i poslovnih IT sustava te dodatna znanja sukladno kolegijima koje su pohađali i položili.

B) Poslovi za sistemsko usmjerenje

 • planiranje, projektiranje, implementacija, administriranje i održavanje računalnih mrežnih sustava,
 • planiranje, implementacija, instalacija i održavanje računalnih baza podataka,
 • planiranje, implementacija i održavanje sigurnosti informacijskih sustava,
 • uspostava interne organizacijske strukture i procedura za provedbu politika IT sigurnosti,
 • uspostava i revizija provedenih računalnih mjera zaštite poslovnih aplikacija, računalnih sustava i sustava elektroničkog poslovanja,
 • upravljanje informacijskim sustavom i planiranje njegova razvoja,
 • vođenje projekta ili sudjelovanje u IT projektima uz potpuno poznavanje metodologije,
 • razumijevanje tržišnog poslovanja, managementa i poslovne organizacije na razini odjela ili male tvrtke,
 • priprema cjelokupne dokumentacije razvojnih IT projekata,
 • planiranje i implementacija poslovnih informacijskih sustava i sustava podrške poslovnom odlučivanju,
 • provedba revizije informacijskih sustava sa sigurnosnog aspekta,
 • planiranje i uvođenje sustava podrške korisnicima prilikom implementacije i korištenja IT sustava,
 • planiranje, implementacija i održavanje rješenja baziranih na tehnologijama virtualizacije i klasteringa (engl. cloud computing rješenja).