Stručni naziv koji se stječe

Stručni studij završava polaganjem svih ispita tj. skupljanjem minimalno 120 ECTS bodova i izradom diplomskog rada odnosno ukupno 300 ECTS bodova računajući i preddiplomsku razinu studija.

Završetkom studija stječe se stručni naziv: stručni/a specijalist/specijalistica inženjer računarstva, sukladno čl. 74. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07 i 45/09). i čl. 10. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN 107/07 od 27.10.2007.).

Kratica stručnog naziva je: struč.spec.ing.comp. koja odgovara stupnju Professional Master (engl.; Professional master of computer engineering, skraćeno P.M.Comp.Eng.)