Poslovi za koje je student osposobljen

Popis poslova za koje je student osposobljen definiran je kroz analizu potreba poslodavaca za zanimanjima (oglašenim radnim mjestima) u ovom području. Pri tome je posebno uzeto u obzir koja radna mjesta poslodavci traže na pojedinoj razini stručne spreme. Dodatno, kako je studij strukturiran kroz razmjerno veliki broj izbornih kolegija koji su vezani uz pojedino usmjerenje, pojedina znanja pa time i radna mjesta biti će dostupna sukladno izbornim kolegijima koje je student pohađao i položio.

A) Radna mjesta

Radna mjesta za koja je osposobljen student koji završi specijalistički diplomski stručni studij primijenjenog računarstva spadaju u nekoliko generalnih skupina, budući da studij nizom svojih izbornih predmeta omogućuje profiliranje studenata u određena područja struke (usmjerenja). Skupine i radna mjesta relevantne za programsko usmjerenje su;

1. Softverski inženjeri

 1. Programer, softverski inženjer
 2. Programer, specijalist za izradu Internet aplikacija (.NET programer)
 3. Programer, specijalist za izradu Internet aplikacija (Java programer)
 4. Programer, specijalist za izradu aplikacija za mobilne platforme
 5. Programer, specijalist za izradu računalnih igara
 6. Programer, specijalist za izradu i implementaciju poslovnih informacijskih sustava
 7. Projektant za poslovne informacijske sustave
 8. Projektant baza podataka
 9. Programer, specijalist za izradu 3D aplikacija

2. Ostali IT stručnjaci

 1. Voditelj IT projekata
 2. IT inženjer za implementaciju sustava e-poslovanja
 3. IT inženjer, specijalist za prodaju poslovnih rješenja
 4. IT inženjer za implementaciju sustava potpore poslovnom odlučivanju

Svi diplomanti ovog studija imati će dobru bazu u području e-poslovanja i poslovnih IT sustava te dodatna znanja sukladno kolegijima koje su pohađali i položili.

B) Poslovi za programsko usmjerenje

 • planiranje i izrada složenih računalnih aplikacija za web korištenjem objektno orijentirane tehnologije,
 • planiranje i izrada računalnih aplikacija za mobilne platforme i izrada distribuiranih aplikacija,
 • projektiranje, izrada i programiranje računalnih baza podataka,
 • upravljanje informacijskim sustavom i planiranje njegova razvoja,
 • planiranje, izgradnja i implementacija IT sustava za potporu elektroničkom poslovanju,
 • planiranje i implementacija mjera zaštite i sigurnosti poslovnih aplikacija i aplikacija elektroničkog poslovanja,
 • vođenje projekta ili sudjelovanje u projektima razvoja aplikacija uz potpuno poznavanje metodologije,
 • priprema cjelokupne dokumentacije razvojnih IT projekata,
 • razumijevanje tržišnog poslovanja, managementa i poslovne organizacije na razini odjela ili male tvrtke,
 • planiranje i izrada poslovnih informacijskih sustava i sustava podrške poslovnom odlučivanju uz razumijevanje funkcionalnih zahtjeva,
 • planiranje i izrada računalnih igara,
 • planiranje i izrada 3D aplikacija,
 • planiranje i izrada rješenja baziranih na servisno orijentiranim arhitekturama,
 • poznavanje ergonomije programskih rješenja te izrade aplikacija prilagođenih korisnicima.