Industrijski certifikati

Budući da katalog znanja koja se provjeravaju na ispitima unutar studija, često u sebi uključuje i zahtjeve koje postavljaju pojedini industrijski certifikati, studenti Visokog učilišta Algebra moći će polagati predmetne ispite u za to ovlaštenom ispitnom centru tokom studija. Uvjet za pristupanje ispitima za industrijske certifikate u okviru cijene studija je zadovoljenje propisanih pred-certifikacijskih uvjeta za pojedini certifikacijski ispit. Budući da Algebra ima status ispitnog centra za VUE i Prometric, studentima će biti omogućeno stjecanje certifikata unutar matične ustanove.

Certifikati koji su dostupni studentima unutar ovog smjera su:

  1. IT SMF – ITIL Foundation
  2. Android™ ATC – Android Certified Application Engineer

NAPOMENE:

  1. Znanje potrebno za certifikaciju za navedene certifikate dostupno je kroz nastavni program studija uz potrebni značajniji dodatni samostalni rad studenata prilikom pripreme za certifikacijske ispite.
  2. U cijenu studija su uključeni certifikacijski ispiti navedeni unutar natječaja za upis.
  3. Pojedini certifikati su dostupni isključivo u slučaju izbora odgovarajućih izbornih predmeta.

Ovdje saznajte sve o uvjetima pristupanja industrijskim certifikatima.


IT SMF – ITIL Foundation

Android Certified Application Developper